Oto wykaz aktów prawnych, których uregulowania dotyczą ściśle lub w sposób pośredni problematyki zarządzania nieruchomościami. Wszystkie te dokumenty są do pobrania - zostały zapisane w formacie PDF, a do ich odczytania wymagany jest program Adobe Reader, który można pobrać za darmo ze strony internetowej firmy Adobe.

PDF - Ustawa Kodeks cywilny
PDF - Ustawa z dn. 16.09.1982 Prawo spółdzielcze
PDF - Ustawa z dn. 07.07.1994 Prawo budowlane
PDF - Ustawa z dn. 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne
PDF - Ustawa z dn. 14.02.1991 Prawo o notariacie
PDF - Ustawa z dn. 15.12.2000 o spółdzielniach mieszkaniowych
PDF - Ustawa z dn. 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami
PDF - Ustawa z dn. 06.07.1982 o księgach wieczystych i hipotece
PDF - Ustawa z dn. 21.06.2001 o ochronie praw lokatorów
PDF - Ustawa z dn. 26.10.1995 o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
PDF - Ustawa z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych
PDF - Ustawa z dn. 24.03.1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
PDF - Ustawa z dn. 20.07.2005 o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
PDF - Ustawa z dn. 09.09.2000 o podatku od czynności cywilnoprawnych
PDF - Ustawa z dn. 24.06.1994 o własności lokali
PDF - Ustawa z dn. 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
PDF - Ustawa z dn. 19.10.1991 o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
PDF - Rozporządzenie Rady Min. z dn. 04.05.2005 w sprawie scalania i podziału nieruchomości
PDF - Rozporządzenie Rady Min. z dn. 07.12.2004 w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości
PDF - Rozporządzenie Min Spraw. z dn 26.01.2005 dot. postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia


Jeśli poszukujesz zarządcy bądź
administratora dla swojej nieruchomości
zadzwoń lub napisz:

tel.: 667 967 400
biuro@tosko-nieruchomosci.pl